Bayrampaşa

“Yasam ve Kardeşlik” Projesine Destek Çığ Gibi Büyüyor

“Yasam ve Kardeşlik” Projesine Destek Çığ Gibi Büyüyor

AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı Mehmet Düzen’in hazırladığı “Yaşam ve Kardeşlik” projesi her kesimden destek alıyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel temellere dayalı olan proje genç kuşakların dayanışması ve birlik içerisinde hareket etmesini amaçlıyor.

yasam kardeşlik projesı mehmet Duzen (36)

1 Kasım genel seçimlerine hazırlanan Türkiye yaşanan terör olayları nedeniyle gündemini seçimde çok yaşanan olaylara kilitledi. Her kesimden büyük tepki alan terör olaylarının bir an önce bitmesi için sivil toplum örgütleri ve siyasiler mücadele ederken. AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adayı Mehmet Düzen’in hazırladığı “Yaşam ve Kardeşlik”  projesi her kesimin ilgi odağı olmaya başladı.

YAŞAM VE KARDEŞLİK PROJESİ

Günümüz Türkiye’sinde yaşanan bazı toplumsal sorunlar vardır. Bunlardan biri olan gençlik sorunları veya başka bir deyişle gençlerimizin terörize olması, uyuşturucu gibi zararlı maddelere ilgi duymalarının altındaki sebepler çeşitli çalışmalarla ortaya konmakla birlikte bilimsel olarak da açıklanabilir.

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Slide1

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi

Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde görüldüğü gibi insanlar öncelikle “Fizyolojik İhtiyaçlarını” (yeme, içme, giyinme, barınma vs.), sonra “Güvenlik İhtiyaçlarını” sağlamaya çalışırlar. Diğer aşamalar görüldüğü gibi sıralanmaktadır. İlk iki aşamadan sonra insanlar fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için daha çok sosyal statüleriyle, haz ve tatmin duyguları için çaba gösterirler.

Ülkemizde son dönemde hızla artan özellikle Doğu illeri ve bölgenin gençlik sorunlarına bakıldığı zaman “Hedefsizlik, İdealsizlik, Kariyersizlik ve Eğitimsizlik” problemleri ön plana çıkmaktadır. 1990’lı yıllarda yoğun olarak yaşanan terör olayları sebebiyle göçe zorlanan ve göç ettikleri yörelerde daha çok zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bölge insanı, çocuklarının eğitim ve kariyer ihtiyaçlarını ihmal etmek zorunda kalırken, 90’lı yılların çocukları ve günümüzün gençleri eğitim ve kariyer başta olmak üzere kişisel gelişim gibi altyapı sorunlarıyla boğuşur hale geldiler ve toplumdışı ortamları kurtuluş olarak kabul ettiler. Bu gençlerimiz yaşamak yerine adeta can vermek için gayret göstermekte, bununla birlikte uyuşturucu baronlarının ve terör örgütlerinin geçim kaynağı haline geldiler.

Ak Parti hükümetleri ile ülkemizde “Fizyolojik ve Güvenlik İhtiyaçları” karşılanabilir hale geldi. Eğitim ve kariyer ile kişisel gelişim altyapıları yeterli düzeyde olan gençlerimiz hem sosyal olarak hem de ekonomik refah olarak standartlarını yükseltirken bu iki nitelikten yoksun kesimde bulunan gençler ise “Kısa Yoldan Köşeyi Dönme” alternatiflerine yöneldiler.

Özellikle Türk toplumunun tüketim toplumuna hızlı geçişi, gençlerimizin ihtiyaç kalemlerinin artmasına yol açtı. Altyapısız gençlik ve yeterli zenginliğe sahip olmayan ebeveynlerle çocukları arasında kuşak ve iletişim çatışmalarının ve kopmaların meydana gelmesine sebep teşkil etti. Dolayısıyla bu gençlerimiz “Uyuşturucu, Terör, Mafya” gibi toplum dışı ortamlara yöneldiler. Bunu fırsat bilen çevreler ise son dönemde özellikle emellerine ulaşma yolunda hızla ilerledikleri görülmektedir. Ortam böyleyken, başta şahsım ve sosyal çevrem bu konudaki duyarlılıklarımın uygulamaya geçişini kolaylaştıracak görevlerde bulunmamı sağladı.

Kısaca “YAŞAM ve KARDEŞLİK PROJESİ’Nİ” tanımlamam gerekirse; Bu proje iki aşamadan oluşmaktadır.

1.Aşama: Yaşam Projesi

2.Aşama: Kardeşlik Projesi

Yaşam projesi ile eğitim ve kariyer ile kişisel gelişim altyapılarından yoksun (Din, Dil, Irk vb herhangi bir farklılık gözetmeksizin) gençlerimizi yerel ve bölgesel olarak organize edip bunları edinmelerini sağlamak. Kardeşlik projesi ile de altyapı farkları ortadan kalkmış gençlerimizi bir araya getirecek kariyer, eğitim, sanat ve sosyal aktivitelerle kaynaşmalarını sağlamak ülke ve milletimize hayırlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır.

“Yaşam ve Kardeşlik Projesi” ile toplum dışı davranış, bağımlılık, ortam ve illegal yapılanmalara yönelen başta Doğu illerinde yaşayan gençlerimiz olmak üzere belirlenerek projeye entegrasyonunu sağlanacak, projelerin aşamalarıyla birlikte yaşanacak süreçte tam bir rehabilitasyon çalışması uygulanmış olacaktır. Bu anlamda proje toplum dışı ortam ve bağımlılıklara yönelen gençlerimiz başta olmak üzere terör mağduru gençlerimizin de rehabilitasyonunu sağlamak bağlamında büyük önem arz etmektedir. Bu proje siyaset üstü ulusal sorunlara çözüm üretme amacı gütmektedir. Projenin hayata geçiş ve uygulama aşamalarında başta Beyaz Hareket gençliği olmak üzer birçok sivil toplum örgütü mensubundan oluşan gönüllülerde çalışmalar da yer alacak ve destek vereceklerdir.

“Yaşam ve Kardeşlik Projesinin” içerik, işleyiş, plan ve amaç gibi benzeri tüm detayları ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmiştir.

Temasa geçilmiş veya geçilecek kurumlar; İŞKUR, SGK, KOSGEB, AB Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Özel Kurslar, STK’lar, Şirketler ve Yerel Yönetimler.

 

 

 

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Okunanlar

To Top