İstanbul'daki Adıyamanlılar

ADI-GERFED ve GERSOY-DER’DEN CİNSEL TACİZ ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI

 

ADI-GERFED ve GERSOY-DER’DEN CİNSEL TACİZ ÜZERİNE BASIN AÇIKLAMASI

Adıyaman Gerger İlçesi Yatılı İmam Hatip Lisesi okuyan  30 öğrencinin İstismara uğradığı gerekçesi ile Adıyaman Gergerliler Federasyonu ve Gergerliler  Derneği  gectiğimiz haftasonu   Ger-Soy- Der’ de  toplantı düzenledi. Basın açıklamasını okuyarak kamuoyuna duyurdu.

Adıyaman’ın  Gerger ilçesinde bulunan  yatılı  İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerine 1 yıldan fazla süredir cinsel istismarda bulunduğu öğrenilen okul çalışanı ceza evine konulması .Cinsel istismar skandalıyla ilgili olarak savcılık soruşturma başlatırken Milli Eğitim Bakanlığı da mülki müfettişi gönderip idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 3 öğretmen açığa alındı.

Bu kapsamda Adıyaman Gergerliler Federasyonun Başkanı Av Ali Acar ve Gergerliler Sosyal Yardımlaşma  Başkanı Mahmut Özdemir  ve Yönetim kurulu üyeleri, Gersoy-Der Eski Başkanları Mustafa Özdemir ,Hacı Kabak,Ahmet Mancak Büyükşehir Meclis üyesi Zeynal Yılmaz ‘ın  katılımları ile bir toplantı düzenlendi .

Toplantı sonrası  Gergerliler Federasyonu ve Gergerliler Derneği basın açıklaması metni okundu .

gersoyder-gerger-imam-hatip-lisesinde-yasanan-taciz-olayi-ilgili-toplanildi-2

GERSOY-DER Baskanı Mahmut özdemir’in basın açıklaması 

KAMUOYUNA

Adıyaman ili Gerger ilçesinde bir okulda birçok öğrenciye cinsel tacizde bulunulduğuna ilişkin olayı utanç ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bizler aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak yetkililerin ve kamuoyunun bu olayda sessiz kalmamasını istiyoruz.

Meydana gelen cinsel taciz olayı, ülkemizde birçok kez yaşanan ve bir süre sonra kamuoyu gündeminden düşen örnekleriyle aynı akıbete uğratılmasın, sorumluların en etkin şekilde adli ve idari olarak cezalandırılmasını ve kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz.

Bilindiği üzere cezalandırmanın bir amacı ıslah ise diğer bir amacı da caydırıcılığı sağlamaktır. Benzeri birçok olayda gizlilik kararları ve yayın yasakları nedeniyle kamuoyu bilgilendirilmemekte, soruşturmalar ve yargılamalar sessiz sedasız bitirilmektedir. Bu nedenle cezalandırmanın caydırıcılık amacı ne yazık ki gerçekleşmemekte ve kısa süre sonra bir başka yerde benzeri olaylar yaşanabilmektedir. Bu kısır döngüden kurtulmanın bizce en etkin yolu bu konularda kamuoyu oluşturulması ve bu sayede mağdur adaylarının ve ailelerinin bilinçlenmesinin sağlanmasıdır.

Gerger’deki olayda olduğu gibi, olayın failinin tutuklanması ve ihmali olduğu düşünülen görevlilerin başka yerlere sürülmesi ya da açığa alınması yeterli bir tedbir değildir. Bu tür olayların meydana gelmesine yol açan okul ve yurtlardaki denetimsizlik ve yeterli olmayan güvenlik tedbirleridir. İlim ve irfan yurdu olarak tabir edilen eğitim kurumları ve pansiyonlarının bir veya birkaç görevlinin insafına bırakılması bu gibi istismarların olmasına ve uzun süreler devam etmesine zemin hazırlamaktadır. Bu da çocuklarımızı eğitim amacıyla emanet ettiğimiz devletin, eğitim politikasındaki boşlukları gün yüzüne çıkarmaktadır.

Toplumsal bir yara haline gelen bu ve benzeri olayların son bulması için bazı tedbirlerin bir an önce yürürlüğe konulmasının aciliyetini kamuoyunun bilgisine sunarak;

 • Bu olayların önüne geçilmemesinin bir nedeninin de, özellikle il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin, ötesi milli eğitim bakanlığının denetim görevlerini yeterli düzeyde yerine getirmemesi olduğu gözetilerek idari yönden sorumlu tutulmaları gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerinin denetim ve ceza tedbirleri bakımından yetersizliği gözetilerek il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin etkin denetim yapmasının sağlanması ve bu gibi olayların meydana gelmesi halinde, diğer ihmali olan personelle birlikte adli ve idari anlamda cezai sorumluluklarının gündeme getirilmesi gerekir.
 • Benzeri birçok olayda görüldüğü üzere gizlilik kararları ve yayın yasakları ne yazık ki failleri neredeyse korumaya yaramaktadır. İnsan odaklı bir bakış açısıyla mağdurları korumak, ama aynı zamanda failleri, caydırıcılık sağlayacak etkin cezalara uğratmak, toplumun bu konuda bilinçlenmesini kolaylaştıracaktır. Bu anlamda fiili olarak sansür sonuçlarını doğuran gizlilik ve yayın yasağı kararlarının sadece mağdurların toplumda ifşa edilmesinin önüne geçmek amacıyla başvurulacak tedbirler olması gerekmektedir.
 • Bu konuda mağdur adayı olan çocuklarımızın bilinçlenmesini sağlayıcı eğitimlerin süreklilik arz edecek şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı paralelde ailelerin de çocuklarındaki belirtiler konusunda bilinçlendirilmesi bu sorunla etkin mücadele için gerekli ve zorunludur.
 • Bu olayların meydana gelmemesi için kamuoyunun anlık tepkilerinden çok süreklileşen ve kurumsallaşan bir mücadele biçimi benimsenmelidir. Bu amaçla sivil toplum örgütleri, gerekirse milli eğitim bakanlığı ile işbirliği oluşturarak, gazete, televizyon ve internet gibi her türlü iletişim aracı kullanılarak bilinçlenme sağlanmalıdır. Çocuklar ile ailelerinin hem belirtiler konusunda, hem de olay olduktan sonra yalnız olmadıklarına inanmaları gerekir. Bu anlamda toplumun mağdura değil faile tepkili olacağının üzerinde durulmalıdır.

Bu önerilerimizi kamuoyunun bilgisine sunarken Gerger’deki cinsel taciz olayının failini nefretle kınadığımızı belirtir, olayın ve davanın takipçisi olacağımızı bildirerek  – mağdurların en hassas şekilde korunması,   -bir bütün olarak olayın tüm yönüyle ele alınarak ihmali bulunanları cezalandırılması   -kamuoyunun bilgilendirilmesi önündeki yasaklayıcı tedbirlerin kaldırılması beklentisinde olduğumuzu bildiririz.

Son 4 günde ülke gündemine bomba gibi düşen cinsel istismar olayıyla ilgili başlayan tepkiler üzerine Adıyaman Valisinden bir açıklama geldi.

Vali  Abdullah Erin yaptığı açıklamada, “Olayın kesinlikle örtbas edilmeyeceği ve devlet olarak sonuna kadar üzerine gidileceği ve bütün detaylarıyla araştırarak suçluları ortaya çıkartarak cezalandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Açıklamanın Tam Metni

İlimizde meydana gelen ve önceki yıllara dayandığı anlaşılan cinsel istismar olayı ile ilgili olarak Gerger Sulh Ceza Mahkemesince alınan 24.10.2016 tarih ve 2016/91 sayılı gizlilik kararı ve akabinde aynı mahkemece verilen yayın yasağı kararına rağmen kamuoyuna yansıyan yanlış ve yanıltıcı bilgiler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olayın öğrenildiği andan itibaren ilgili tüm kamu kurumlarınca ilk müdahaleler süratli bir şekilde gerçekleştirilmiş ve adli makamlar bilgilendirilmiştir. Aynı gün adli soruşturma başlatılarak şüphelinin tutuklanması sağlanmıştır. Ayrıca görevlendirilen kurum müfettişleri marifetiyle idari sorumluluk ve ihmalin tespitine yönelik idari soruşturma başlatılmış ve bu kapsamda ihtiyati tedbir olarak ihmali olduğu değerlendirilen bazı kamu görevlileri görevden uzaklaştırılmıştır. Basına yansıyan açıklamalarda maalesef eksik bilgiler ve maddi hatalar söz konusudur. Ayrıca olayın üstünün örtülmesine yönelik bir çaba içerisine girildiği iddiası da bu eksik bilgiler çerçevesindedir. Tam aksine olayın öğrenilmesinden itibaren, konunun bütün yönleri ile ortaya çıkarılması ve sorumlulukların tespiti amacıyla adli ve idari bütün merkezi ve taşra kuruluşları tam bir işbirliği içinde çalışmaya başlamış ve bu anlamda bütün devlet mekanizmaları ivedi bir şekilde harekete geçirilmiştir. Ancak, olayın hassasiyeti göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirler hızlı bir şekilde alınırken, aynı zamanda olayın mağduru olanların yaşayabileceği ilave mağduriyetlerin önüne geçmek için adli ve idari süreçlerin büyük bir titizlik içinde ve mahremiyete riayet edilerek yönetilmeye çalışıldığına itibar ve itimat etmek gerekmektedir”

gersoyder-gerger-imam-hatip-lisesinde-yasanan-taciz-olayi-ilgili-toplanildi-18

ADI GER-FED Başkanı  Av. Ali Acar’ın Basın Açıklaması

Bilindiği üzere cinsel istismar türkiyenin gerçeği haline gelmiş ciddi toplumsal bir vakadır.Tek bir yatılı okul ufak bir ilçe olmasına rağmen bu vahim olay olabiliyorsa bu sapık ruhun oluşumuna sebep ve cesaret sağlayan fiili durumun yönetimde söz sahibi olanlar tarafından bir kez daha göz önüne alınması gerekiyor.Taşımalı eğitim siteminde çocuklarımızın kimlerin eline teslim edildiğinin bir gerçeğidir .Sistemin acilen değiştirilmesi ve bu tarz sözde yatılı eğitim yuvalarının kapatılması gerekiyor.

Anne babadan uzak aileden koparılmış bireyin pisokolojik ve ruhsal bozukluğun olabileceği gerçeğinin,bu tarz insanlık dışı eylemler ile daha da derinleştirilmesi geleceğimiz olan çocuklarımız için ve toplum için derin yarılmalara sebep olmaktadır .Bir an önce eğitim ile başlayan ve tüm düzeni tek düze  etme çabası ile bu tarz arkaik düşüncelerinden vazgeçilmesi modern toplumun ve aydınlık yarınlar için emek veren cabaları görmek istiyoruz

Mağdur fakir barınmaya muhtaç çocukların bu  kabul edilemez sisteme maruz bırakanlar  ve mani olanlar yargı önünde en ağır cezaya çarptırılmalıdır.

gersoyder-gerger-imam-hatip-lisesinde-yasanan-taciz-olayi-ilgili-toplanildi-10

2 Yorumlar

2 Comments

 1. Ahmet Mancak

  Kasım 16, 2016 yanında 2:45 pm

  Sayın Emin Doğan; Gersoy-Der’in daveti üzere Dernek binasında Gerger’de yaşanan iğrenç olayla ilgili bir istişare toplantısı yapıldı, Katılımcılar, İğrenç olayın mağduru Öğrenci ve ailelerinin daha fazla mağdur olmaması ve böylesi bir olayın yaşanmaması adına ne tür tedbirler alınabilir noktasında fikirlerini beyan ettiler. Dernek yönetiminin hazılamış olduğu bir taslak metni katılımcıların bilgisine sunulup, bununla ilgili düşünceleri alındı. Katılımcılar da özellikle bu olayın Ne bir Okul ile ne de Bir siyasi parti ile ilişkilendirilmesinin haksız bir tutum olduğu, Olayın Mağduru Çocuklar ve ailelerinin hukukunu korumak dışında ki yapılacak her türlü girişimin beyhude olduğunu ifade ettiler. Tüm bu istişare ve bu hassas konuların gözetilmesi konusunda hemfikir kalınmasına rağmen, Sanki o İstişare toplantısı değil de bir basın açıklamasıymış gibi bu haberin yayınlanmış olması esef le karşılanacak bir durumdur.
  İnsanım diyen hiçbir kimsenin asla kabul edemeyeceği bu iğrenç olay üzerinden birilerinin özellikle İmam Hatip okulları ve dindar insanları töhmet altına sokacak girişimler en az bu iğrenç olay kadar üzüntü vericidir.

 2. MEHMET

  Kasım 16, 2016 yanında 5:52 pm

  GER SOY DER GİBİ BİR OLUŞUM VARKEN GERGERİ DAHA ÇOK REZİL EDECEK,FARKLI FRAKSİYONLARDA GÖSTERECEK BAŞKA BİR OLUŞUMA İHTİYAÇ OLMADIĞINA İNANIYORUM.BU İĞRENÇ OLAYIN FAİLLERİNİN, MAĞDURLARI DAHA DA MAĞDUR ETMEDEN CEZALANDIRMAK MÜMKÜNKEN,SIRF GER SOY DERİN SEVMEDİĞİNE İNANDIĞIM BİR EĞİTİM KURUMUNDA MEYDANA GELDİĞİ İÇİN MAĞDURLARI O İĞRENÇ OLAYDAN DAHA FAZLA MAĞDUR EDEREK İFŞA ETMESİ İYİ NİYETLE AÇIKLANAMAZ.PİSLİĞİ KARIŞTIRMAK DAHA ÇOK KOKU YAYMASINA SEBEP OLUR.ISLAHAT,MAĞDURLARI DAHA DA MAĞDUR EDEREK YAPILMAZ.LANETLİLER ÜZERİNDEN LANETLİ OLAYI LANETLENECEK ŞEKİLDE ANLATIRSANIZ GERGER’DEKİ EĞİTİME DE DARBE VURMUŞ OLURSUNUZ.YAPACAĞINIZ ŞEY DAVAYA MÜDAHİL OLUP ŞEREFSİZLERİN DAHA FAZLA CEZA ALMALARINI SAĞLAMAKTIR.

Bir Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Okunanlar

çok içmek