Türkiye

12 Eylül ”Kafes”ten Çıkıyor

12 Eylül ”Kafes”ten Çıkıyor

Yönetmenliğini Mahmut Kaptan’ın yaptığı ve 12 Eylül darbe döneminde cezaevlerine atılıp işkenceye maruz kalan gençlerin dramlarını konu alan ‘Kafes’, 2 Ekim’de vizyona girecek.

Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Şefik Onatoğlu, Nilay Duru, Barış Küçükgüler, Melda Arat, Fırat Şahin ve Erdal Bilingen’in yer aldığı, 12 Eylül darbe döneminde cezaevlerine atılıp işkenceye maruz kalan gençlerin dramlarını konu alan ‘Kafes’ adlı film  2 Ekim’de vizyona girecek. Yapımcılığını Yasemin Nak’ın,  yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan’ın yaptığı filmin çekimleri tamamlandı. Filmde ‘Dursun Önkuzu’ karakterini canlandıran Tolga Yüce, “Kafes, Dursun Önkuzu’nun şehit edilmesinden Mustafa Pehlivanoğlu’nun idamına kadar geçen seksen öncesi kuşağın sağıyla soluyla dramını ele alıyor” dedi.

Filmin yapımcısı Bülent Aydoğan, yaptığı açıklamada, keyifli bir film çektiklerini belirterek, “Joy PR yapım, bir ilke daha imza atıyor. Bir dönem filmi çekiyoruz. 12 Eylül darbesine, Ülkücülerin gözünden bakan ilk film olacak. Hikayeler, tamamen gerçek. Ama karakterler hayali karakterlerdir” şeklinde konuştu.
kafes afiş
Yönetmen Mahmut Kaptan da filmin 80’li yılları ve ihtilal hikâyesini anlatacağını belirterek, “Ama 1972 yıllarından filme başlıyoruz. Büyük bir kesimin yaşadığı ve hala geçmeyen acılarını, bir nebze de olsa dindirmek için bu filmi çekiyoruz. 12 Eylül’e kırk yıldır, sağcıların tarafından bakılmadı. Biz ilk defa bu pencereden bakıyoruz. Çok heyecanlıyız ve inşallah izleyicilerimiz de yaptığımız işten mutlu olur” ifadesini kullandı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu da heyecanlı olduğunun altını çizerek, “Mehmet isimli bir karakteri canlandırıyorum. Sert bir iş olacak. Gerçek hikâyelerden yola çıkarak çekilen bir film olacak” dedi.

 

FİLM NE­Yİ AN­LA­TI­YOR?

Film, Lüt­fü Şeh­su­va­roğ­lu­’nun Ka­fes isim­li ese­rin­den yo­la çı­kı­la­rak ya­pıl­dı. 12 Ey­lül 1980 dar­be­si ilk de­fa fark­lı bir pers­pek­tif­ten ele alı­nı­yor. Dur­sun Ön­ku­zu’nun şe­hit edil­me­sin­den Mus­ta­fa Peh­li­va­noğ­lu­’nun ida­mı­na ka­dar ge­çen sek­sen ön­ce­si ku­şa­ğın sa­ğıy­la so­luy­la dra­mı ele alı­nı­yor. Ka­fes genç­li­ğe re­va gö­rü­len iş­ken­ce­le­ri ve dar­be­nin ar­ka­sın­da­ki­le­ri fark­lı bir üs­lup ve si­ne­ma di­liy­le an­la­tır­ken ay­nı za­man­da Elif ile Meh­met Si­pa­hi’nin de­rin aş­kı­nı iş­li­yor. Bu aş­kın da kay­na­ğı her iki­si­nin Ni­ya­zi Mıs­ri şi­iri­ne olan tut­ku­su. Film­de oku­nan tür­kü­le­rin de şai­ri ve bes­te­kâ­rı Lüt­fü Şeh­su­va­roğ­lu­.

Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

En Çok Okunanlar

To Top